โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

304 หมู่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110

โทรศัพท์ 034-325782, 034-325783, 034-325784
โทรสาร 034-325785

E-mail: sukhon@sukhon.ac.th
Line Official Account: @skdwschool
Facebook: www.facebook.com/sukhonschool

แผนที่ (MAP)