การเข้าใช้งานระบบเรียนภาษาอังกฤษ QQ English

QQ English เป็นระบบเรียนภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) แบบตัวต่อตัว
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยนักเรียนที่เข้าใช้งานจะต้องมีอุปกรณ์
ที่มีไมโคโฟน หูฟัง และกล้อง เพื่อใช้ในการสื่อสารกับครูผู้สอนแบบรายบุคคล

นักเรียนศึกษาวิธีการใช้งาน QQ English ได้จาก Playlist ด้านล่างนี้
หรือคลิกที่นี่เพื่ออ่านคู่มือการใช้งาน

กรณีใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเรียนนักเรียนต้องโหลดแอปพลิเคชันชื่อ QQEnglish
กรณีใช้คอมพิวเตอร์เรียนสามารถเปิดผ่านบราวเซอร์และคลิกที่ปุ่มต่อไปนี้ได้เลย
หรือเข้าผ่าน URL www.sukhon.ac.th/qq