การขอรับ Free License Office 365 A3 ของนักเรียน

ให้นักเรียนศึกษาสิทธิประโยชน์และการติดตั้ง License Office365 A3
จากคลิปวิดีโอด้านล่าง กรณีต้องการขอรับ License ให้กดลงทะเบียน
ผู้ดูแลระบบจะอนุมัติให้ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์
กรณีล่าช้าสามารถติดตามการขอ License ได้จาก Line Official: @skdwschool