การเข้าใช้งานระบบตรวจสอบผลการเรียน School ICT

นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้งาน
ระบบแจ้งผลการเรียนแบบออนไลน์ School ICT ตามคลิปวิดีโอด้านล่าง
จากนั้นกดปุ่มสีแดงเพื่อเข้าตรวจสอบผลการเรียน

** เนื่องจากระบบเป็นระบบเก่า และกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาระบบใหม่
ร่วมกับบริษัท Intelisys Solutions

อาจทำให้การเข้าใช้งานรองรับผู้ใช้ได้น้อยและเกิดความล่าช้า
จึงขออภัยในปัญหาดังกล่าวมา ณ ที่นี้ **