โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ใช้ระบบเรียนออนไลน์
ผ่าน Microsoft Teams ทุกระดับชั้น

นักเรียนสามารถศึกษาการเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้จาก Playlist Video ด้านล่าง
รหัสสำหรับการเข้าใช้งาน Username = รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก @sukhon.ac.th
Password = Skdwเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
กรณีใช้งานเป็นแล้วสามารถกดเข้า Web Portal ได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่าง